آب پرتقال گیری speed pro

موجود در انبار

مشخصات فنی:

  • دارای سیستم لمسی هوشمند و بخش الکترونیکی استاندارد جهتع استفاده آسان تر
  • دارای نشانگر جهت نمایش تعداد پرتغال های آبگیری شده و کنترل مصرف
  • دارای سیستم خروج پوست از دستگاه
  • امکان باز و بسته شدن آسان دستگاه و سیستم click & clean
  • قابلیت آبگیری میوه های رسیده بدون  چسبندگی به تیغه
  • دارای مخزن 20 کیلویی ذخیره پرتغال بالای دستگاه