شرکت پیرونیک اولین سازنده خمیر پهن کن پیتزا
دستگاه فوق دارای چهار غلطک تفلن قابل تنظیم
خمیر را در دو مرحله پهن و اماده میسازد و بافت
اسفنجی خمیر را حفظ مینماید سرعت کار این دستگاه بسیار بالا
و کار با ان ساده میباشد و احتیاج به کارگر ماهر ندارد
جنس دستگاه از استیل و قابل شستشو است.