مشخصات فنی:

  • مدل GSM-A9        GSM-Q7       GSM-Q9
  • قدرت  340 W   320   –    W 
  • سرعت 400 -500   CUP/Hr   

مزایا :

  • قابلیت نصب تاریخ زن
  • در مدل های با بدنه رنگی یا استیل 
  • بدون نیاز به کمپرسور هوا