مایع شستشوی MFC Blue کفه‌تو برای شستشوی روزانه نازل بخار و لوله‌های شیر دستگاه‌های قهوه ساز و تمیز کردن مجرای داخلی لوله‌ها از پسماند‌ها و رسوب‌های شیر طراحی شده. استفاده روزانه از این شوینده بهداشت لوله‌های شیر و نازل بخار دستگاه اسپرسوساز را تضمین کرده و از ایجاد طعم و بوی نامطبوع در نوشیدنی‌های شیری شما جلوگیری می‌کند.

آزمایش‌های مستقل انجام شده ثابت کرده مایع شستشوی MFC کفه‌تو در صورت استفاده صحیح طبق دستورالعمل داده شده، 99.999% باکتری‌هایی نظیر باسیل، لیستریا، سالمونلا و انتروکوک که در لوله‌های شیر و نازل بخار دستگاه‌های اسپرسوساز تشکیل می‌شوند را از بین می‌برد.