ترکیبی ویژه از مواد شوینده که لکه‌ها و رسوب‌های شیر را از پیچر و نازل بخار دستگاه اسپرسوساز می‌زداید. این ترکیب همچنین تمیز کننده ایده‌آلی برای کلیه ظروفی است که رسوب و کثیفی بر آنها نشسته است.